АСОЦИАЦИЯ ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
НЕСТОПАНСКО СДРУЖЕНИЕ
АСОЦИАЦИЯ ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
Актуално
Предстоящо

Асоциацията

ПРЕДСТОЯЩИ КОНГРЕСИ 2018


01 – 06 MAY 2018. Radisson Blu Hotel Lietuva,Vilnius. Lithuania

www.esprm2018.com


10-13 JUNE 2018, Amarante, Portugal


www.ismhcongress2018.com

 

08 – 12 JULY 2018. Paris, France

www.isprm2018.com

 

Vта НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДРУЖЕСТВО ПО ХИРУРГИЯ НА РЪКАТА – БЪЛГАРИЯ” С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

20 – 21 октомври 2017 г., ‘‘Гранд Хотел ПЛОВДИВ‘‘

Дружество хирургия на ръката - България

мейл: nikk_simeonov@abv.bg моб.тел: + 3598836 06794