Списание "Физикална медицина, рехабилитация, здраве" - 2018