НЕСТОПАНСКО СДРУЖЕНИЕ
АСОЦИАЦИЯ ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Списание "Физикална медицина, рехабилитация, здраве" - 2002

Брой 2-3, 2002 г.

Брой 2-3, 2002 г., Съдържание:

Авторски статии:
Върху стратегията за профилактика и лечение на остеопорозата с физикални средства - М. Маринкев

Познания и мотивация - важни условия за успешно лечение - Анна-Мария Борисова

Система за осигуряване и поддържане качеството на обучението на специалистите-рехабилитатори в медицински колеж - М. Стойчева, М. Маринкев

Усложнения от остеопорозата в травматологичната практика на пловдивския регион -П. Ставрев, И. Чолаков, Вл. Ставрев

Възможности на съвременните образо-диагностични методи за количествена оценка на минералното съдържимо на костите - Г. Хаджигеоргиев

Възможности на ХЗТ за профилактика и лечение на постменопаузалната остеопороза -М. Малинова

Методики:
Възможности на ултразвуковата дензитометрия за отчитане относителната тежест на регионалните промени в костната плътност на долните крайници при някои патологични процеси - М. Минев, М. Маринкев

Реферирани статии
Представяме ви
Нови книги
За практиката
Писма на читатели
Вести от асоциацията
Предстоящи прояви

Архив на списанието
Актуално
Предстоящо