НЕСТОПАНСКО СДРУЖЕНИЕ
АСОЦИАЦИЯ ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Списание "Физикална медицина, рехабилитация, здраве" - 2004

Брой 1, 2004 г.

Брой 1, 2004 г., Съдържание:

Обзорни статии
Стратегия на физиотерапевтите в борбата с нарушенията в липидната обмяна - И. Ангелов
Съвременна мануална медицина - предизвикателства и ефективност - Т.Тодоров, И.Тодоров, Е.Владева, З.Холевич

Авторски статии:
Късни резултати след комплексното ортопедо-травматологично и физикално лечение на супракондилните и транскондилните фрактури на хумеруса в детската възраст -Вл. Ставрев, Е.Илиева
Ранна хипербарна оксигенация (ХБО) при кърмачета "рискови за церебрална парализа" и достигнато ниво на развитието им - И.Чавдаров
Метод за дозиране силата на електрическия ток при провеждане на електрофизиотерапевтични процедури - Е.Милушев
Действие на калолечението при захарен диабет - А.Грозева, Д.Кръстева

За практиката:
Реферирани статии
Представяме Ви -
село Баните, Смолянско
Нови книги, апарати, медикаменти
Годишнини
Писма на читатели
Предстоящи прояви
Информационен дневник
Любопитни факти
Приети почетни членове
In Memoriam
Обзор на съдържанието за 2003 г.

Брой 2, 2004 г.

Брой 2, 2004 г., Съдържание:

Авторски статии
Физикално лечение при възпалителни процеси в лицево-челюстната област - Хр. Лалабонова

Статии от научните форуми:
Минало, бъдеще и настояще на калолечението в Поморие - Антоанета Грозева

Стрес и лечебни техники за овладяване на стреса в условията на "СБР-НК" ЕАД-филиал Наречен - Маргарита Станева

Стрес, стресори, стресогeнна ситуация - ЖелязкоХристов

Биохимични промени при стрес - Катя Вангелова

Възможности за интеграция на хора, преживели мозъчен инсулт с афазия - Цветана Генова-Стоянова

За практиката:
Приложение на DICLAC при пациенти с ревматични заболявания - Родина Несторова


Представяме Ви:
Нареченски минерални бани

Нови книги. Апарати:
Медикаменти
Информационен дневник
Предстоящи прояви
Любопитни факти

Брой 3-4, 2004 г.

Брой 3-4, 2004 г., Съдържание:

Авторски статии:
Опеделяне съдържанието на арсен в бъбречни конкременти - М. Иванова, Р. Янчева, В. Едрева
Резултати от активната рехабилитация на болни с хемофилна артропатия - Б. Джурджева, М. Маринкев

Статии от научни форуми:
Използване на метеорологичните фактори в борбата срешу стреса - Ив. Ангелов
Влияние на стреса върху накои психични и психосоматични разстройства (Експозе) - Н. Маджирова, Ст. П. Вълкова
Психосоциални проблеми на работното място: стрес, бърнаут, психологичен тормоз - Б. Ценова
Стрес и диабет - В. Христова, З. Каменов, М. Тодорова
Стрес и инфертилитет - М. Малинова

За практиката:
За практиката - Казуси
Представяме Ви
Годишнини
Нови книги, апарати, медикаменти
Информационен дневник
Любопитни факти
Писма на читатели
Предстоящи прояви
Резолюция

Архив на списанието
Актуално
Предстоящо