НЕСТОПАНСКО СДРУЖЕНИЕ
АСОЦИАЦИЯ ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Списание "Физикална медицина, рехабилитация, здраве" - 2005

Брой 1, 2005 г.

Брой 1, 2005 г., Съдържание:

Обзор:
Биостимулиращо действие на лазерите при кожни рани - Радостина Симеонова

Авторски статии:
Физикално терапевтични алгоритми при диабетна невропатия и диабетно стъпало (с опит за патогенетична обосновка) - И. Колева

Статии от научни форуми:
Стратегия и подходи за справяне със стреса и психичното насилие - Б. Ценова
Хроничен стрес при менопаузални жени - М. Малинова

За практиката
Представяме Ви
Годишнини
Проведени научни форуми
Предстоящи прояви
Информационен дневник
Любопитни факти
Писма на читатели
Обзор на съдържанието за 2004 г.


Брой 2, 2005 г.

Брой 2, 2005 г., Съдържание:

Авторски статии:
България е пълноправен член на European Sosiety for Phisical and Rehabilitation Medicine (ESPRM) - доц. М.Маринкев, доц. Т.Тодоров

Статии от ккръгла маса - Велинград:
Нови насоки в развитието на физикалната рехабилитационна медицина. Нерешени проблеми - доц. М.Маринкев
Предпоставки за развитието на балнеоложкия медицински туризъм в България -В.Едрева
Възможности на физикалните фактори в борбата срещу новата световна епидемия - метаболитния синдром - И.Ангелов

Авторски статии, изнесени на симпозиум за стреса:
Стрес и стоматологично лечение - Ем.Илиева, Хр.Лалабонова
Мястото на някои физикални фактори в глобалната програма за профилактика и терапия на стреса при военнослужащи - Л.Таскова, Тр.Троев, Р.Русев

За практиката
Нерешени проблеми, стоящи пред болница "Вита" като лечебно заведение - д-р Л.Крантев
Физикалната терапия и рехабилитация, проведена при болен с огнестрелно нараняване в перинеална област ОФТР - д-р Л.Димова-Тодорова, д-р И.Белчева-Авджиева, хирургичен екип - д-р Мънков, д-р Янева

Представяме Ви - Велинград
Нови книги, апарати, медикаменти -
Система за светлинна терапия "БИОПРОТОН"
Проведени форуми - XIV Световен конгрес по мануална медицина (15-18.09.2004г., Братислава)
Предстоящи прояви
Любопитни факти
In memoriam

Брой 3, 2005 г.

Брой 3, 2005 г., Съдържание:

Авторски статии:
Балнеоресурси в Поморийска община и перспективното им използване при социалнозначими заболявания - А.Грозева
Блокажът на сакроилиачната става - мит или реалност - Ил.Тодоров, Т.Тодоров, М.Маринкев
Необходимо е по-тясно сътрудничество между физикалната медицина и козметиката -доц. М.Маринкев
Обобщен клиничен алгоритъм на неврорехабилитационния и неврореедукационния процес (Българският принос) - И.Колева
Роля на стрса за развитието на мускулно-скелетни увреждания - К.Вангелова

За практиката
Представяме Ви
Нови книги, апарати, медикаменти

Любопитни факти
Вести от асоциацията
Информационен дневник
Дискусии
Предстоящи прояви
Годишнини

Брой 4, 2005 г.

Брой 4, 2005 г., Съдържание:

Авторски статии:
Мястото на мануалната терапия в медицинската практика - М.Маринкев
Проучване на статичната недостатъчност при функционални вертеброгенни заболявания - Т.Краев
тристепенна диагностика в мануалната медицина посредством селшенската възбудна точка - Д-р мед. W.v.Heymann
Ролята на мануалната терапия при дисфункциите на локомоторната система -Т.Тодоров
Значението на физическата активност за опазване и укрепване на психичното здраве на подрастващите - Н.Маншонов

За практиката
Представяме Ви
Нови книги, апарати, медикаменти
Предстоящи прояви
Вести от асоциацията
Информационен дневник
Любопитни факти
Дискусии
In Memoriam

Архив на списанието
Актуално
Предстоящо