НЕСТОПАНСКО СДРУЖЕНИЕ
АСОЦИАЦИЯ ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Становища по предложение за промяна стандарт-ФРМ, гласувано на 23 април

  1. д-р Татяна Ангелова
  2. доц. д-р Ив. Чавдаров
  3. доц. Ивет Колева

Актуално
Предстоящо