НЕСТОПАНСКО СДРУЖЕНИЕ
АСОЦИАЦИЯ ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Списък с предложения:

 1. ОФТР МБАЛ Монтана, д-р Спасова
 2. СБАЛД Св.Георги, Монтана
 3. СБР НК филиал Св.Мина, д-р Савов
 4. област Стара Загора
 5. област Сливен
 6. д-р Елкова, Пловдив
 7. д-р Л.Цолов, Доверие, София
 8. д-р К.Панайотов, Русе
 9. д-р Тютюнджиева, Варна
 10. д-р Икономова, Токуда, София
 11. д-р Нинков, Видин
 12. д-р Павлова, Смолян област
 13. д-р Добрева, Ямбол
 14. д-р Йосиф Пехливанов
 15. д-р Л.Веселинова, ВМА, София
 16. д-р А.Исмаил, Дулово
 17. д-р Витанова, Добрич
 18. д-р Кардашева, Силистра
 19. д-р Недева, Бургас
 20. д-р Станева, Трявна
 21. д-р Авджиева, ДКЦ25, София
 22. д-р Илза Попова, СБР, Велинград
 23. Д-р Николова, Благоевград
 24. доц. Колева, УМБАЛ, Плевен
 25. д-р М.Желева, ДКЦ, София
 26. д-р Т.Ангелова, София

Актуално
Предстоящо