НЕСТОПАНСКО СДРУЖЕНИЕ
АСОЦИАЦИЯ ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Експертна среща АФМР и БЛС - 30.09.2009

Уважаеми колеги,

На 30 септември 2009 в БЛС се проведе експертна среща между представители на БЛС и експерти по ФРМ по предварителна уговорка: доц. Троев (София), доц. Колева (Плевен), доц. Илиева (Пловдив), доц. Чавдаров (София) и допълнително д-р Панайотов (Русе) и д-р ............... (не записах името на колегата лекар по ФРМ от МБАЛ-Сливен, за което моля да бъда извинен, но го има в контролния лист на БЛС).

Доц. Маринкев, който беше в предварителния списък за представители на специалността ФРМ, отсъстваше.

На срещата бяха обсъдени съществуващите клинични пътеки номера 236-244, и нанесени корекции по процедурата на изпълнение.

Не са дискутирани цени на клинични пътеки.

Прилагам копие от нанесените корекции по клинични пътеки.

Зам. Председател на АФМР,

Доц. Чавдаров

П.с. Във връзка с питане от колеги специалисти по ФРМ от извънболничната помощ информирам: Асоцияциата по ФРМ не е търсена за съдействие с експерти по изработване на предложения за корекции или промени в „Пакета по физиотерапия и рехабилитация" в извънболничната помощ, както и за финансово устойностяване.

Чавдаров

Актуално
Предстоящо