НЕСТОПАНСКО СДРУЖЕНИЕ
АСОЦИАЦИЯ ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Писмо до БЛС от 09.02.2006 относно квалификация на лекари-физиотерапевтиДО Д-Р КЕХАЙОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

Уважаеми д-р Кехайов,

От различни краища на България се обаждат лекари-физиотерапевти, че НЗОК не признава удостоверенията издадени от БЛС по линията на продължителната квалификация и отказва да сключи договори с тях. В тези кслучаи НЗОК признава само документите, издадени от Висшите медицински училища.

Моля да излезете със становище по този въпрос, защото няма логика в цялата ни “просветна” дейност, която се провежда под егидата на БЛС, в която лекарите учавствуват по собствено желание и доказват квалификацията си със удостоверението на БЛС да не се уважават при сключване на договори с НЗОК.

С уважение:
/доц. М. маринкев/

Актуално
Предстоящо