НЕСТОПАНСКО СДРУЖЕНИЕ
АСОЦИАЦИЯ ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Клинични пътеки 2007/2008/2009/2010

Клинична пътека № 236

Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия

Клинична пътека № 237

Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система

Клинична пътека № 238

изикална терапия и рехабилитация след инфаркт на миокарда

Клинична пътека № 239

Физикална терапия и рехабилитация след сърдечни операции

Клинична пътека № 249

Физикална терапия и рехабилитация на периферна нервна система

Клинична пътека № 240

Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа

Клинична пътека № 241

Физикална терапия и рехабилитация на периферна нервна система

Клинична пътека № 242

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система

Клинична пътека № 243

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система

Клинична пътека № 244

Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателния апарат

Подробности по изпълнение на кл.пътеки, можете на намерите в www.nhif.bg

Актуално
Предстоящо