НЕСТОПАНСКО СДРУЖЕНИЕ
АСОЦИАЦИЯ ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Клинични пътеки 2006

Клинична пътека № 245

Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия

Клинична пътека № 246

Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система - за възраст до 18 години

Клинична пътека № 247

Физикална терапия и рехабилитация след инфаркт на миокарда и сърдечни операции

Клинична пътека № 248

Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа

Клинична пътека № 249

Физикална терапия и рехабилитация на периферна нервна система

Клинична пътека № 250

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система

Клинична пътека № 251

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система

Клинична пътека № 252

Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателния апарат

Подробности по изпълнение на кл.пътеки, можете на намерите в www.nhif.bg

Актуално
Предстоящо