НЕСТОПАНСКО СДРУЖЕНИЕ
АСОЦИАЦИЯ ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Клинични пътеки 2005

Клинична пътека № 93

ФИЗИКАЛНА ТEРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БОЛЕСТИ НА ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА СИСТЕМА

Препоръчителен болничен престой:

  • при неусложнени форми - 15 дни
  • при усложнени форми - 20 дни
  • минимален болничен престой - 10 дни

//Тук можете да изтеглите пълният текст на Клинична пътека № 93

Клинична пътека № 94

ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ СЛЕД ИНФАРКТ НА МИОКАРДА И СЛЕД СЪРДЕЧНИ ОПЕРАЦИИ

Препоръчителен болничен престой:

  • при неусложнени форми - 14 дни
  • при усложнени форми - 21 дни
  • минимален болничен престой - 10 дни

//Тук можете да изтеглите пълният текст на Клинична пътека № 94

Актуално
Предстоящо