НЕСТОПАНСКО СДРУЖЕНИЕ
АСОЦИАЦИЯ ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Акредитирани специалности в Национална Спортна Академия - София

СПЕЦИАЛНОСТ ОСНОВНО ЗВЕНО СТЕПЕН АКРЕДИТАЦИЯ ОЦЕНКА
Педагогика на обучението по физическо възпитание Учителски факултет бакалавър акредитация валидна до 15.09.2004 г. много добра
Спорт Треньорски факултет бакалавър, магистър акредитация валидна до 15.09.2004 г. много добра

Актуално
Предстоящо