Европейска асоциация по ФРМ

ESPRM Confirmation for the years 2008, 2009, 2010

Individual members of ESPRM

Minutes of the Individual members Assembly - 15.06.2009, Istanbul

Информация. ПРМ. Вилнюс 2009

Адженда. Среща Вилнюс 2009

EUMS-PRM Акредитация

EUMS-PRM Правилник

PRM списание

UEMS Section Report Bucharest

Bucharest ESPRM assembly minutes

Европейска асоциация по ФРМ, съобщение май 2007

Европейска асоциация по ФРМ, Бяла Книга