НЕСТОПАНСКО СДРУЖЕНИЕ
АСОЦИАЦИЯ ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Архив

Председателят на Европейското дружество по физикална и рехабилитационна медицина пред Здравен навигатор

VІІІ конгрес по физикална и рехабилитационна медицина с международно участие

Vта НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДРУЖЕСТВО ПО ХИРУРГИЯ НА РЪКАТА – БЪЛГАРИЯ” С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

Преговори за НРД 2016 г.

Анкета на ESPRM MusculoSkeletal Disorders RC

Форум "Ден на Мануалната Медицина" - 24.10.2015 в УМБАЛ Света Марина – Варна

Национална конференция на тема: „Медицинската рехабилитация - задължителен етап в комплексното лечение при социално значими заболявания на опорно-двигателния апарат", 13 - 15 ноември 2015 г.

Отчетно-изборно събрание на АФМР 16 май 2015г.

10-th SOSORT Annual Meeting, Katowice

III Конгрес на македонските физиатристи

ISCoS Annual Scientific Meeting

Европейски конгрес

Световен конгрес

КРЪГЛА МАСА

АКАДЕМИЯ ЦП с логистичната подкрепа на АФМР

SOSORT Meeting 08-10 May Germany

УЧАСТИЕ VII КОНГРЕС

Средиземноморски конгрес гр. БУДВА

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ КРЪГЛА МАСА - РУСЕ

Предстоящи обсъждания по НРД 2013

Министерство на Здравеопазването до Управителния Съвет на АФМР

АФМР до Министъра на Здравеопазването

Протокол №36 от заседание на УС на АФМР, проведено на 08 декември 2011г.

Писмо от АФМР до МЗ от 12.08.2011

Писмо от МЗ до АФМР от 04.08.2011

Отговор на НЗОК относно писмо на АФМР от 06.07.2011

Предложение от АФМР относно прецизиране на текстове в Наредба1 от 8.02.2011г"За професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно"

"СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС" ЕАД с предложения за изменения и допълнения в Медицински стандарт Физикална и Рехабилитационна Медицина.

Заповед на МЗ за създаване на работна група по Наредба №4/06.04.2006г. за професионалната компетентност на лицата, завършили висше образование по специалността"кинезитерапия".

Отговор на МЗ от 12.05.2011, относно предоставяне възможност за зачисляване на лекари, желаещи да специализират "Физикална и рехабилитационна медицина" без входящ изпит през 2012г.

Предложение на АФМР за участие в сформирането на работна група за изготвяне на Проект за изменение и допълнение на Наредба №4/06.04.2006 год.

Заявени потребности от специалисти на национално ниво

Предложение за промяна в „Национална класификация на професиите и длъжностите 2010

Писмо от 08.04.2011 г. относно Предоставяне на възможност за зачисляване на лекари, желаещи да специализират "Физикална и рехабилитационна медицина" без входящ изпит през 2012 г

Писмо от 10.04.2011, относно Наредба №1 от 8.02.2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно

Актуално
Предстоящо