АСОЦИАЦИЯ ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
НЕСТОПАНСКО СДРУЖЕНИЕ
АСОЦИАЦИЯ ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Vта НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДРУЖЕСТВО ПО ХИРУРГИЯ НА РЪКАТА – БЪЛГАРИЯ” С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

 

Vта НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДРУЖЕСТВО ПО ХИРУРГИЯ НА РЪКАТА – БЪЛГАРИЯ” С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

 

20 – 21 октомври 2017 г., ‘‘Гранд Хотел ПЛОВДИВ‘‘

 

 

Дружество хирургия на ръката - България

 

мейл: nikk_simeonov@abv.bg моб.тел: + 3598836 06794

 

Актуално
Предстоящо