АСОЦИАЦИЯ ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
НЕСТОПАНСКО СДРУЖЕНИЕ
АСОЦИАЦИЯ ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

VІІІ конгрес по физикална и рехабилитационна медицина с международно участие

Уважаеми колеги,


От този линк може да получите пълна информация за Конгреса.


https://www.wasteels.bg/bg/congresno-subitie/viii-kongres-po-fizikalna-i-rehabilitacionna-medicina


За допълнителна информация може да се обръщате към

Кристианна Атанасова, моб.тел: 888 905481

Конгресни мероприятия и фирмени събития

„ВАСТЕЛС-България“

Д-р Ангелова

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално
Предстоящо