НЕСТОПАНСКО СДРУЖЕНИЕ
АСОЦИАЦИЯ ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Преговори за НРД 2016 г.

Уважаеми колеги,

Моля да прочетете информацията на прикачените файлове. След като се запознаете с алгоритмите на клиничните пътеки за рехабилитация, моля да изпратите Вашите предложения до 15.01.2016г. на е-mail: dir_nsbftread@abv.bg

Д-р Татяна Ангелова, Председател на АФМР

 

Grafik_sreshti_text.doc (170Kb)

Grafik_sreshti.xls (24Kb)

Naredba11-paketNZOK.rtf (7Mb)

Актуално
Предстоящо