НЕСТОПАНСКО СДРУЖЕНИЕ
АСОЦИАЦИЯ ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

УСТАВ

Вижте Устава на сдружение с нестопанска цел "Асоциация по физикална медицина и рехабилитация” тук(.pdf)

Актуално
Предстоящо