УСТАВ

Вижте Устава на сдружение с нестопанска цел "Асоциация по физикална медицина и рехабилитация” тук(.pdf)