ЕВРОПЕЙСКИ Конгрес по ФРМ 26-31 май, Марсилия


Краен срок за изпращане на резюмета - 15 декември 2013 год.

За информация: www.esprm2014.com