8-ми световен Конгрес

по

ФРМ на ISPRM, 1-5 юни 2014 год., Канкун, Мексико

Информация и регистрация: http://www.isprm2014.org/