Уважаеми колеги,

Ръководството на Асоциацията по Физикална медицина и рехабилитация

изказва искрена благодарност към всички участници в периода 02-04 ноември в гранд хотел „Рига” в Русе Кръгла маса на тема

„ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОБЛЕМИ, В СЪВРЕМЕННАТА ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ НЯКОИ ТРАВМАТОЛОГИЧНИ И ОРТОПЕДИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ”.

С удовлетворение можем да кажем, че усилията както по организацията от наша страна, така и за активно присъствие от ваша, на научни мероприятия в днешните сложни финансово времена, си струваха.
От състоялата се ползатворна дискусия, срещи и професионално общуване, от получените благодарствени писма от вас след това, разбираме че замисъла и смисъла на тази дългоочаквана професионална среща е изпълнен!
Подбраната тематика и водещи лектори имаха за цел да реабилитират високото научно ниво на нашата специалност и да стимулират развитието й като обхватна интердисциплинарна специалност, с определящо значение във възстановителния процес – както чрез провокиране на собствения ни интелектуален и клиничен потенциал, така и на близкородните ни специалности!

Каква е равносметката – 115 участници, 40 възстановени членства в Асоциацията ни и 7 нови молби!

Разбира се, че бихме искали да изкажем благодарността си към хората, направили възможно осъществяването на тази проява – Председателя на АФМР – Д-р Т. Ангелова, Зам.председателя на АФМР – Д-р Л. Веселинова, Председателя на организационния комитет – Д-р К.Панайотов, техническия сътрудник – г-жа В.Златкова, нашите ерудирани лектори – Проф. А.Йотов, Доц. Е.Илиева, Доц. Кътева, Доц. Ив. Чавдаров и Д-р Вл. Русимов; членовете на УС, управителите на ЛЗ „Медика” и фирмите БТЛ, Алнед, МДМ, Натюрпро и Берлин хими.
И най-вече на вас, скъпи колеги, за доверието и за подкрепата!
Докладите от форума ще бъдат отпечатани в два последователни броя на печатния орган на Асоциацията по Физикална и рехабилитационна медицина – сп. „Физикална медицина, рехабилитация, здраве”, което се опитахме да обновим и запълним със съдържанието на едно академично и полезно за практиката издание, което бяхме свикнали да четем от годините на неговото създаване!

Уважаеми колеги, очакваме вашата активност по всички въпроси, които възникват във вашето професионално ежедневие и по връхлитащите ни за разрешаване сега институционални ребуси, заложени по друго време.
Още веднъж подчертаваме желанието на новото ръководство на АФМР за открита и коректна комуникация, във връзка с което са и създадените възможности за директна електронна комуникация с нас!

До нови срещи!