АСОЦИАЦИЯ
ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И  РЕХАБИЛИТАЦИЯ

София 1618,бул.”Овча купел” №2В, НСБФТР ЕАД
тел./факс 02 8 55 30 23, www.bgsprm.com, e-mail: office@bgsprm.com


П О К А Н А

Съгласно чл. 26 от Закона на юридическите лица с нестопанска цел  и
чл.23 от Устава на Асоциацията по физикална медицина и рехабилитация

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕТО СВИКВА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 23.03.2013 г. от 09,30 ч. В ХОТЕЛ „АРМИРА” -  СТАРОЗАГОРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ

Дневен ред:
1. Отчетен доклад за 2012 г.
2. Финансов отчет за 2012 г.
3. Други

 

Обявата е публикувана в ДВ бр.14 от 12.02.2013г. в рубриката „Покани и съобщения”, под №3
За подготовка на дискусията можете да изпращате въпросите и предложенията си на ел.поща
на АФМР – office@bgsprm.com

====================================================

Съгласно чл.23 от Устава на Асоциацията по физикална медицина и рехабилитация

Общото събрание ще  бъде проведено в рамките на:
СЕМИНАР на тема „Възможности за прилагане на естествени продукти в комплексната рехабилитация, разработени  от Института по органична и неорганична химия на БАН” и РАБОТНА СРЕЩА с представители на БЛС


П Р О Г Р А М А

22.03.2013г.

16,00 – 18,00  Регистрация
18,00 -  19,30  Семинар
20,00 Официална вечеря

23.03.2013г.

8,30 –   9,30  Регистрация
9,30 – 11,00  Общо събрание на АФМР
11,30 – 13,00  Среща с представители на БЛС

При регистрацията може да заплатите членски внос на АФМР и
да получите 4-ти брой  за 2012 г. на списанието на сдружението.

================================================

Н А С Т А Н Я В А Н Е
Хотел „Армира” , СТАРОЗАГОРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ

Цена за човек в двойна стая 40.00 лв , при единично ползване 60.00 лв.
Включва : закуска на блок маса, ползване на 25-метров басейн с топла минерална вода, термозона -  финландска сауна, инфраред сауна, римска парна баня, фитнес център, частен паркинг, безжичен интернет в целия комплекс, както и включени всички такси в т.ч. и 9% ДДС.
Цена  на официална вечеря  - 30.00 лв.
Номер за групова резервация: 7595
кода на мероприятието: ОСФ2013

Банкова сметка:
ТЕМА-ООД; ОББ АД
Сметка:BG 84 UBBS 8002 1069 9642 30
BIC: UBBS BG SF

На платежното нареждане да се изписва посочените по-горе номера:
Код за групова резервация -7595, и кода за мероприятието - ОСФ2013

За допълнителна информация за хотела, можете да посетите сайта му: www.armirahotel.com

Моля за потвърждение на участието Ви в мероприятията да ни информирате на
електронен  адрес  nsbftread@abv.bg, или по факс 855 00 23, или по пощата на адрес
София 1618,бул.”Овча купел” №2В, НСБФТР ЕАД

 

Покана за общо събрание