Loading...
HOME2020-08-07T17:37:41+00:00

НОВИНИ

VІІІ конгрес по физикална и рехабилитационна медицина с международно участие

VІІІ конгрес по физикална и рехабилитационна медицина с международно участие Dear Colleagues and friends, The Organizing Committee of the 43rd ISMH Congress decided to postponed the registration and abstract submission of the Congress [...]

Всички Новини

ЗА АСОЦИАЦИЯТА

Асоциацията по физикална медицина и рехабилитация (АФМР) е сдружение с нестопанска цел в обществена полза, основано е през 2001 г. по инициатива на доц. Марин Маринкев,дм и доц.Веселина Едрева, дм. АФМР се явява правоприемник на Републиканското научно дружество по Курортология, физиотерапия и рехабилитация основано през 1956 г. от проф.София Фридлян-Кирчева и доц. Кирил Кирчев , създатели на Научния институт по Курортология, физиотерапия и рехабилитация и на едноименната Катедра към ИСУЛ.
НАУЧИ ПОВЕЧЕ ЗА НАС

СТАНИ ЧЛЕН НА АСОЦИАЦИЯТА

Членският внос към АФМР в размер на 50 лв. се изплаща по изписаната по-долу сметка до края на м. март на съответната календарна година.

Колективен членски внос за СБР – 200 лв. (съгл.решение на ОС от 16.03.2012г.).

Банкова сметка
Асоциация по физикална медицина и рехабилитация
ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ
IBAN: BG 85 BPBI 7940 10 46711201
BIC: BPBIBGSF

Активното членство осигурява преференциални условия за участие във форуми организирани, или съорганизатор на които е АФМР.

ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ

Присъединете се към повече от 200 члена на

АСОЦИАЦИЯТА ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ