ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА УС НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ БТА 17.04.2019 г.

ТЕМА: Кинезитерапевтите използват протеста на медицинските сестри, за да прокарат исканията си за изравняване на статута им с този на лекарите