ПРЕДСТОЯЩА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 24-27.10.2019 г.

ТЕМА: Комплексен и мултидисцлипинарен подход в съвременното рехабилитационно лечение

http://bit.ly/2k1Gwzd