Национална Конференция по физикална и рехабилитационна медицина

Сайт на събитието: www.conference-prm-2021.com