АФМР СЪЗДАДЕ КП И АЛГОРИТЪМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ СЛЕД ПРЕБОЛЕДУВАНЕ ОТ КОВИД 19

Уважаеми колеги,

От името на УС на Асоциация по ФМР ви уведомявам, че Асоциацията разработи алгоритъм за рехабилитация при пациенти с COVID 19. На базата на достъпа ни до публикации в тази област и тясното ни сътрудничество с Кохрейн рехабилитация и европейските структури по ФРМ, както и на базата на натрупания вече клиничен опит, този алгоритъм, който е публикуван в бр. 3-4 на Списание „Физикална медицина, рехабилитация, здраве“ стана основа за разработване на Клинична пътека за рехабилитация на пациенти след преболедуване от COVID 19.

Асоциацията внесе официално предложението за такава клинична пътека в края на миналата година заедно с разработения алгоритъм за рехабилитация до НЗОК, БЛС, МЗ и защити нейната необходимост на среща, проведена между гореспоменатите институции, проведена на 4 февруари 2021 г.

В проекта за изменение на Наредба №9/2019 г. за пакета от здравни дейности, гарантиран от НЗОК, обявен в сайта на МЗ, е включена тази нова клинична пътека.

Проф. д-р Елена Илиева, дм

Тук ще намерите линк към Кохрейн рехабилитация /проект REH-COVER, където непрекъснато се обновява информацията на базата на проучвания свързани с рехабилитацията при COVID 19 /