Европейското дружество по Физикална и рехабилитационна медицина организира Лятно училище по роботизирана рехабилитация

Уважаеми колеги специализанти по ФРМ,

Комитетът по Роботизирана рехабилитация и нови технологии към Европейското дружество по Физикална и рехабилитационна медицина организира Лятно училище по роботизирана рехабилитация. Европейският Борд по ФРМ ще подкрепи участието на млади лекари, специализиращи ФРМ в курса, който ще се проведе онлайн от 13 до 22 септември 2021 г.

За да кандидатствате за включване в курса е необходимо да се регистрирате като специализиращи лекари в уебсайта на Европейския Борд по ФРМ https://uems-prm.eu/registration-of-prm-trainees-with-the-european-prm-board/, което е безплатно.

Моля желаещите да изпратят молба за кандидатстване до проф. д-р Елена Илиева на електронен адрес до 29.07.2021 г. 24.00 часа.

В молбата трябва да упоменете име и презиме, адрес на електронна поща, регистрационния номер за регистрация в Европейски Борд по ФРМ, лечебното заведение, където специализирате и ръководителя на Вашата специализация.

Европейският Борд ще направи селекция и ще изпрати уведомление дали кандидатурата Ви е одобрена до 10 август 2021 г.

Публикуваме програмата на курса в рубриката : ESPRM/UEMS/ISPRM

                                                                                                           Проф. д-р Елена Илиева, дм