Регионална конференция “Физикална и рехабилитационна медицина при двигателни нарушения и ограничения”, 7-9 Юни 2024 г., гр. Кюстендил, парк хотел Кюстендил

Уважаеми Дами и Господа, 

 Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в Конференция на тема „ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА ПРИ ДВИГАТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ“, организирана от Асоциацията по физикална медицина и рехабилитация.

Конференцията ще се проведе от 7 до 9 юни 2024 г. в парк хотел Кюстендил, гр. Кюстендил.

По време на конференцията ще се сподели клиничен опит на специалисти от различни направления – физиотерапевти, лекари по спортна медицина, невролози, неврохирурзи, ортопеди, ревматолози, психолози, специалисти по репродуктивно здраве, кинезитерапевти, рехабилитатори, медицински сестри и други,  относно нови терапевтични методики, с цел подобряване на терапевтичната ефективност от провеждането на лечение при пациенти с двигателни нарушения.

На конференцията са поканени членовете на следните партньорски Научни Дружества и Асоциации:

 

–        Българска ортопедична и травматологична асоциация

–        Българската асоциация на спиналните хирурзи

–        Българско дружество по неврология

–        Българско дружество по главоболие и болка

–        Българско дружество по неврохирургия

–        Българско дружество по ревматология

–        Българско дружество по ендокринология

–        Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи

Сред поканените Гост Лектори на Конференцията са:

 • чл. кор. проф. д-р Николай Габровски, д.м.н.  – Клиника по Неврохирургия, УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов”
 • проф. д-р Димитър Масларов, д.м.н. – Клиника по нервни болести, Университетска Първа МБАЛ – София “Св. Йоан Кръстител”
 • проф. д-р Таня Тимева, д.м. – Завеждащ Отделение по Асистирана репродукция към Медицински комплекс “д-р Щерев”
 • проф. д-р Огнян Хаджийски, д.м.н. – Пластично-възстановителна и естетична хирургия, УМБАЛ „Медика“, Русе
 • проф. д-р Любомир Спасов, д.м. – Декан на Медицински факултет на Софийски Университет
 • проф. Асена Сербезова, дф, д.м.н. – Медицински университет София, Факултет „Обществено здраве“
 • Доц. д-р Николай Янев, д.м.н. – Лицево-челюстен хирург, УМБАЛ Медика, Русе
 • Костадин Младенов – Експерт туризъм

Представяме на Вашето внимание повече информация за конференцията:

 

ОРГАНИЗАТОР: Асоциация по физикална медицина и рехабилитация

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

Председатели:
д-р Живко Неделчев
д-р Росица Шейтанова

Членове:
проф. д-р Кирил Панайотов, д.м.
доц. д-р Галина Мръцкова, д.м.
д-р Ченко Чалъков
д-р Йордан Гечев

НАУЧЕН КОМИТЕТ:

Председател:
д-р Емил Милушев, д.м.

Членове:
проф. д-р Ивет Колева д.м.н
проф. д-р Елена Илиева, д.м.
проф. д-р Кирил Панайотов, д.м.
доц. д-р Христина Миланова, д.м.
доц. д-р Асен Алексиев, д.м.
доц. д-р Иван Чавдаров, д.м.
доц. д-р Мая Кръстанова, д.м.
доц. д-р Илия Тодоров, д.м.
доц. д-р Любина Веселинова, д.м.
д-р Татяна Ангелова, д.м.

ТЕМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:

„ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА  (ФРМ) ПРИ ДВИГАТЕЛНИ

НАРУШЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ“

 

НАПРАВЛЕНИЯ:

 • ФРМ при неврологични, неврохирургични и психиатрични заболявания
 • ФРМ при ортопедични заболявания
 • ФРМ при ревматологични заболявания
 • ФРМ при нефрологични и урологични заболявания
 • ФРМ при обменно ендокринни заболявания
 • ФРМ при термични травми
 • ФРМ при репродуктивно здраве
 • ФРМ при лицево-челюстни травми
 • Балнеолечение и профилиране на курортите

ВАЖНИ ДАТИ:

 

*Ранна регистрация на делегати в Конференцията – до 03 май 2024 г.

*Късна регистрация на делегати в Конференцията – от 04 май до 4 юни 2024 г.

*Изпращане на заглавия на доклади и постери за изготвяне на научната програма

– до 19 април 2024 г.

*Изпращане на резюмета на доклади и постери, преведени и на английски език –

до 10 май 2024 г.

*Изпращане на потвърждение към лекторите за одобрени доклади и постери

– до 17 май 2024 г. 

*Вечеря „Добре дошли“ – 7.06.2024 г., 20:00 ч.

*Гала вечеря – 8.06.2024 г., 20:00 ч. 

Пълната информация за делегати – ще откриете в сайта на Конференцията, раздел ИНФОРМАЦИЯ.

За улеснение Ви изпращаме линк – https://rehabconf.com/attenders-info.html

За да заявите своето участие като делегат, моля използвайте този линк – https://rehabconf.com/registration.html

Повече информация ще откриете на официалния сайт на Конференцията – www.rehabconf.com

За допълнителна информация оставаме на Ваше разположение.

 

С уважение,

Георги Сотиров,

организационен координатор

T.: 0889 546 506

E.: 

РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ  

„ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА

МЕДИЦИНА ПРИ ДВИГАТЕЛНИ

НАРУШЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ“

 

7 – 9  Юни  2024 г.

 

Парк хотел Кюстендил

гр. Кюстендил

www.REHABconf.com