СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

 • Проф.д-р Елена Илиева, дм – ръководител на Катедра по ФРМ, МУ, гр.Пловдив – elena_md@yahoo.com
 • д-р Татяна Ангелова, дм, Управител на Балнеолечебен център „Стримон гардън” Кюстендил – tan_angelova@yahoo.com
 • Д-р Илза Попова – директор на СБР-НК, гр.Велинград – ilza_popova@mail.bg
 • Доц.д-р Иван Чавдаров, дм  – Управител СБРДЦП “Св.София”,гр.София – hospital@cpcentresof-bg.com
 • Доц.д-р Илия Тодоров, дм, частна практика, бул.”Цар Освободител” 70, Варна – ilkotodorov@gmail.com
 • Доц.д-р Кирил Панайотов, дм, Управител на СБР „Медика” Русе – zkm@abv.bg
 • Доц.д-р Мая Кръстанова, дм – началник на клиника по ФРМ, МУ, гр.Плевен – krastanova.1962@abv.bg
 • Д-р Живко Неделчев – директор на СБР-НК, гр.Кюстендил – jivko_dok@abv.bg
 • Д-р Йордан Гечев – директор на СБР-НК, гр.Павел Баня – mc.kazanlyk@abv.bg
 • Д-р Емил Милушев, дм – началник клиника по ФРМ МБАЛНП „Св.Наум”, гр.София – e.milushev@abv.bg
 • Д-р Мая Желева – началник на отделение по ФРМ СБАЛО, София – m_t_jeleva@abv.bg
 • д-р Росица Шейтанова : Управител на МЦ „Здраве за всеки”, София – sheitanova@gmail.com
 • Д-р Радослава Кацарска – асистент в Катедра по ФРМ, МУ, гр.Пловдив – r.katsarska@abv.bg
 • Д-р Хариета Елкова, дм –  началник на отделение по ФРМ, към МБАЛ „Св.Пантелеймон”, гр.Пловдив – elkova@abv.bg
Банкова сметка
Асоциация по физикална медицина и рехабилитация
ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ
IBAN: BG85BPBI79401046711201
BIC: BPBIBGSF
При подаване на молба за членство в АФМР, да се изпрати сканиран
документ удостоверяващ заплатен членски внос на д-р Кацарска, асистент в клиника
по ФРМ, гр.Пловдив, и технически секретар на сдружението.
E mail:
r.katsarska@abv.bg

СТАНИ ЧЛЕН НА АСОЦИАЦИЯТА

Членският внос към АФМР в размер на 50 лв. се изплаща по изписаната по-долу сметка до края на м. март на съответната календарна година.

Колективен членски (търговско дружество) внос за СБР – 800 лв. (съгл.решение на ОС от 16.03.2012г.).

Банкова сметка
Асоциация по физикална медицина и рехабилитация
ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ
IBAN: BG 85 BPBI 7940 10 46711201
BIC: BPBIBGSF

Активното членство осигурява преференциални условия за участие във форуми организирани, или съорганизатор на които е АФМР.

Присъединете се към повече от 200 члена на

АСОЦИАЦИЯТА ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

  Препишете кода от картинката: captcha