СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

 • Доц. д-р Искра Такева, дм – ръководител на катедра  „Неврология, психиатрия, физиотерапия и рехабилитация, превантивна медицина и обществено здраве“, МФ на СУ „Св. Климент Охридски“, УМБАЛ „Лозенец“, гр. София – i.takeva@gmail.com
 • Доц. д-р Кирил Панайотов, дм – управител на СБАЛФРМ „Медика” Русе – zkm@abv.bg
 • Д-р Илза Попова – директор на СБР-НК, гр.Велинград – ilza_popova@mail.bg
 • Д-р Хариета Елкова, дм – МЦ „ Хипократ-Н“, гр. Пловдив – h.elkova@abv.bg
 • Д-р Радослава Кацарска – асистент в Катедра по ФРМ, МУ, гр.Пловдив – r.katsarska_@abv.bg
 • Доц. д-р Илия Тодоров, дм – началник на клиники по ФРМ на болници “Сърце и Мозък” – Бургас и Плевен, управител на “Елит Клиник”, гр. Варна – ilkotodorov@gmail.com
 • Доц. д-р Мая Кръстанова, дм – началник на клиника по ФРМ, МУ, гр.Плевен – krastanova.1962@abv.bg
 • Д-р Емил Милушев, дм – началник НКЛБНР към МБАЛНП „Св.Наум”, гр. София – e.milushev@abv.bg
 • Д-р Ваня Мацанова-Симова, дм – главен асистент към Катедра Физикална медицина и рехабилитация на МУ – София в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” гр.София – vaniamatza@gmail.com
 • Д-р Росица Шейтанова – Управител на МЦ „Здраве за всеки”, София – sheitanova@gmail.com
 • Д-р Живко Неделчев – директор на СБР-НК, гр.Кюстендил – jivko_dok@abv.bg
 • Д-р Йордан Гечев – директор на СБР-НК, гр.Павел Баня – mc.kazanlyk@abv.bg
 • Д-р Мая Желева – началник  Център по рехабилитация УСБАЛ по онкология “Проф.Иван Черноземски ” ЕАД, гр. София – m_t_jeleva@abv.bg
 • Д-р Ченко Чалъков, дм – управител на СБР-Витус и МЦ-Витус гр. Хисаря – chalukov@abv.bg
 • Д-р Евелина Николова – Цветкова, дм – ФТЦ „Вяра, Надежда и Любов“, гр. Благоевград – nikolova_ev@gbg.bg
 • Д-р Галина Мръцкова, дм – главен асистент в Катедра КРФМС, Медицински факултет на Тракийски университет, гр. Стара Загора – doc_mratzkova@abv.bg
Банкова сметка
Асоциация по физикална медицина и рехабилитация
ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ
IBAN: BG85BPBI79401046711201
BIC: BPBIBGSF
При подаване на молба за членство в АФМР, да се изпрати сканиран
документ удостоверяващ заплатен членски внос на д-р Кацарска, асистент в клиника
по ФРМ, гр.Пловдив, и технически секретар на сдружението.
E mail:
r.katsarska_@abv.bg

СТАНИ ЧЛЕН НА АСОЦИАЦИЯТА

Членският внос към АФМР в размер на 60 лв. се изплаща по изписаната по-долу сметка до края на м. март на съответната календарна година.

Колективен членски (търговско дружество) внос за СБР – 800 лв. (съгл.решение на ОС от 16.03.2012г.).

Банкова сметка
Асоциация по физикална медицина и рехабилитация
ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ
IBAN: BG 85 BPBI 7940 10 46711201
BIC: BPBIBGSF

Активното членство осигурява преференциални условия за участие във форуми организирани, или съорганизатор на които е АФМР.

Присъединете се към повече от 200 члена на

АСОЦИАЦИЯТА ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

  Препишете кода от картинката: captcha