СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Банкова сметка
Асоциация по физикална медицина и рехабилитация
ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ
IBAN: BG85BPBI79401046711201
BIC: BPBIBGSF
При подаване на молба за членство в АФМР, да се изпрати сканиран
документ удостоверяващ заплатен членски внос на д-р Кацарска, асистент в клиника
по ФРМ, гр.Пловдив, и технически секретар на сдружението.
E mail:

СТАНИ ЧЛЕН НА АСОЦИАЦИЯТА

Членският внос към АФМР в размер на 60 лв. се изплаща по изписаната по-долу сметка до края на м. март на съответната календарна година.

Колективен членски (търговско дружество) внос за СБР – 800 лв. (съгл.решение на ОС от 16.03.2012г.).

Банкова сметка
Асоциация по физикална медицина и рехабилитация
ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ
IBAN: BG 85 BPBI 7940 10 46711201
BIC: BPBIBGSF

Активното членство осигурява преференциални условия за участие във форуми организирани, или съорганизатор на които е АФМР.

Присъединете се към повече от 200 члена на

АСОЦИАЦИЯТА ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

    Препишете кода от картинката: captcha