СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ

СПИСЪК

на членовете на сдружение с нестопанска цел в обществена полза

„ Асоциация по физикална медицина и рехабилитация”

Регистрирали се за периода 2013 г. – 2019 г.

Присъединете се към повече от 200 члена на

АСОЦИАЦИЯТА ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

    Препишете кода от картинката: captcha