СЪСТАВ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛ

Проф. д-р Кирил Панайотов, дм

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Д-р Радослава Кацарска

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

Д-р Илза Попова

ФИНАНСОВ СЕКРЕТАР

Д-р Живко Неделчев

ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЕКРЕТАР

Д-р Росица Шейтанова

ЧЛЕНОВЕ

Доц. д-р Илия Тодоров, дм

Доц. д-р Мая Кръстанова, дм

Д-р Емил Милушев, дм

Д-р Ваня Мацанова, дм

Д-р Йордан Гечев

Д-р Мая Желева

КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ

Д-р Ченко Чалъков, дм

ЧЛЕНОВЕ

Д-р Евелина Николова, дм

Д-р Галина Мръцкова, дм

Присъединете се към повече от 200 члена на

АСОЦИАЦИЯТА ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

    Препишете кода от картинката: captcha