СЪСТАВ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛ

Проф. д-р Елена Илиева, дм

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Д-р Татяна Ангелова, дм

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

Д-р Илза Попова

ФИНАНСОВ СЕКРЕТАР

Д-р Росица Шейтанова

ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЕКРЕТАР

Д-р Радослава Кацарска

ЧЛЕНОВЕ

Доц. д-р Иван Чавдаров, дм

Доц. д-р Илия Тодоров, дм

Доц. Д-р Кирил Панайотов, дм

Доц. д-р Любина Веселинова, дм

Доц. д-р Мая Кръстанова, дм

Д-р Емил Милушев, дм

Д-р Живко Неделчев

Д-р Йордан Гечев

Д-р Мая Желева

КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ

Д-р Хариета Елкова, дм

ЧЛЕНОВЕ

Д-р Галина Мръцкова, дм

Д-р Евелина Николова, дм

Присъединете се към повече от 200 члена на

АСОЦИАЦИЯТА ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ





    Препишете кода от картинката: captcha