ЗА АСОЦИАЦИЯТА

Асоциацията по физикална медицина и рехабилитация (АФМР) е сдружение с нестопанска цел в обществена полза, учредена през 2001 г. по инициатива на доц. д-р Марин Маринкев, дм и доц. д-р Веселина Едрева, дм. АФМР се явява правоприемник на Републиканското научно дружество по Курортология, физиотерапия и рехабилитация, което е основано през 1956 г. от проф. София Фридлян-Кирчева и доц. Кирил Кирчев. Те са създатели и на Научния институт по Курортология, физиотерапия и рехабилитация, и на едноименната Катедра към ИСУЛ.

ОСНОВНА ЦЕЛ на АФМР е: да обединяване и защитаване интересите  на специалистите по ФРМ.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ на АФМР са:

  1. Развитие и структуриране на здравеопазването в областта на профилактиката, терапията и рехабилитацията с движения, естествени и преформирани физикални фактори и интерактивни устройства и технологии;
  2. Осигуряване на висок професионализъм в дейността на специалистите по ФРМ в болничните и извънболничните лечебни заведения;
  3. Оказване на съдействие за професионалното изграждане, ориентиране и реализация на специалистите по ФРМ;
  4. Подпомагане на държавните и общински институции при развитието и реализацията на балнеологията, климатологията, международния медицински туризъм в насока профилактика, физиотерапия и рехабилитация;
  5. Съдействие за развитие и подобряване на теоретичното и практическо обучение на специализантите по ФРМ в учебните заведения, както и на продължителната квалификация на специалистите по ФРМ чрез организиране на научни форуми  и събития;
  6. Изработване на становища към държавни, общински или частни институции свързани с обслужването на пациенти по клинични пътеки или пакети за извънболнична помощ,
  7. Изработване на становища към държавни, общински или частни институции по опазване на околната среда, водите и лечебните калонаходища в българските  курорти и курортни местности;

АФМР е член на:

Български Съюз на Медицинските Специалисти, 

Еuropean Society of Physical and Rehabilitation Medicine 

European Union of Medical Specialists

Официален орган на АФМР е  списанието:

 “ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ , ЗДРАВЕ”.                     

СЪСТАВ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛ

Проф. д-р Кирил Панайотов, дм

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Д-р Радослава Кацарска

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

Д-р Илза Попова

ФИНАНСОВ СЕКРЕТАР

Д-р Живко Неделчев

ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЕКРЕТАР

Д-р Росица Шейтанова

ЧЛЕНОВЕ

Доц. д-р Илия Тодоров, дм

Доц. д-р Мая Кръстанова, дм

Д-р Емил Милушев, дм

Д-р Ваня Мацанова, дм

Д-р Йордан Гечев

Д-р Мая Желева

КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ

Д-р Ченко Чалъков, дм

ЧЛЕНОВЕ

Д-р Евелина Николова, дм

Д-р Галина Мръцкова, дм

Присъединете се към повече от 200 члена на

АСОЦИАЦИЯТА ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

    Препишете кода от картинката: captcha