ПРАКТИЧЕСКИ КУРС
ПО ТЕРАПЕВТИЧНА НЕВРОФИЗИОЛОГИЯ, НЕВРОМОДУЛАЦИЯ И ТРАНСКРАНИАЛНА СТИМУЛАЦИЯ 

12 – 13 юни 2020 г, София
Парк хотел “Витоша”

Уважаеми невролози,

За нас е огромно удоволствие да Ви поканим на ПРАКТИЧЕСКИ КУРС по терапевтична неврофизиология, невромодулация и транскраниална стимулация.

Програмата включва лекции и практическо обучение. Практическите занятия ще се провеждат със съвременна апаратура за транскраниална токова и магнитна стимулация на Soterix Medical и Neurosoft Europe.

Лектори

Проф. д-р ПЛАМЕН БОЖИНОВ, дм, дмн

Специалист по неврология и клинична неврофизиология.
МБАЛ “Сърце и мозък” – Плевен, Медицински Университет – Плевен.
Автор и съавтор е на осем научни монографии и има над 100 научни публикации. Научните му интереси са в областта на диагностичната и терапевтична неврофизиология, транскраниална магнитна и директна токова стимулация, неврорехабилитация и епилептология.

инж. БРУНО ВАНДЕЛАНОТТЕ

Инженер по биомедицина в университета Лювен, Белгия и неинванзивна мозъчна стимулация в Нюйоркския университет. Специалист по стартирането на нови технологии в областта на радиологията, кардиологията, урологията.
Официален инструктор за Soterix Medical с многогодишен опит в tDCS процедури. Участва в представянето и внедряването TPS – нова технология за лечение на дегенеративни мозъчни заболявания.

Време на провеждане:
12 – 13 Юни 2020 г.

Място на провеждане: Парк хотел Витоша, гр. София, ул. Росарио 1

Онлайн регистрация

РАННА ТАКСА УЧАСТИЕ – 320 лв.*
* За плащания, получени до 30.05.2020г. За плащания, получени след тази дата, цената е 380 лв.
Таксата включва лекции, практическо обучение, кафе-паузи, обяд и вечеря, сертификати.

Местата са ограничени.

До събитието ще бъдат допускани само предварително регистрирали се участници.

Плащане: чрез превод по банкова сметка BG17BUIN95611000562672 в TБ “Алианц България” АД, BIC CODE BUINBGSF, Бенефициент: ЕТ “Медмаркет”.
След плащане ще получите електронна фактура.

Координатор:
Анна Вачкова тел. 0894381219
Нац. тел. 070016251
e-mail: