СВЕТОВЕН КОНГРЕС ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА

организиран от

ISPRM, ESPRM,SPMER

3-7 ЮЛИ 2022 Лисабон, Португалия

 https;//ISPRM2022.COM