ПОКАНА ЗА ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА АФМР НА 17.03.2023