Информация за протичане на отчетно изборното събрание на АФМР

На 17.03.2023 г. ще се проведе Отчетно изборното събрание на асоциацията. То е планувано да започне в 13,30 ч. Ще бъде проведено в хибриден вариант посредством платформата ZOOМ и в залата на МБАЛНП (IV км.) “Св.Наум”, София.

В посочения линк на сайта са подготвени и инсталирани указателни материали, от които можете да се ориентирате как да вземете участие и как  да гласувате. В същия ден от 12 ч. ще бъде включена програмата на ZOOM платформата и ще имате възможност да задавате въпроси, ако срещате затруднения във включването ви в събранието. Следете вашата електронна поща.

Най – важното е да можете да инсталирате ZOOM на вашия компютър или мобилен телефон. След това влизате в пощата си, кликвате върху линк, който ви е изпратен и влизате в събранието.

За тези които не са инсталирали предварително ZOOM има клипче с подробно описание на операциите. Гласуването на Общото събрание ще бъде на етапи, за които са подготвени  карти обхващащи съответните точки от дневния ред. Гласуването ще бъде явно с изключение на това за избор на Управителен съвет и Председател. В залата ще се гласува по класически вариант – с бюлетини.

Очакваме ви!

Инструкция за компютър:  https://photos.app.goo.gl/j8jkqDCoZz6YbC346

Инструкция за телефон:  https://photos.app.goo.gl/Qse2e9pTxNrkepCPA