УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА АФРМ, СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ!

Президентът на ISPRM Francesca Gimigliano обявяви на 13-ти ноември 2023 г. Международния ден на физикалната и рехабилитационната медицина по целия свят. Това е глобално здравно събитие, което ще се отбелязва  всяка година.

Francesca Gimigliano призова да популяризираме тази дата, като подчертаем целите и постиженията на специалността.

На този ден, преди 24 години, през 1999 г., се ражда Международното дружество по физикална и рехабилитационна медицина (ISPRM) в резултат на сливането на Международната асоциация по рехабилитационна медицина (IRMA) и Международната федерация по физикална и рехабилитация. Медицина (IFPMR).

С установяването на тази дата се почитат пионерите във Физикалната и рехабилитационната медицина (ФРМ), които поставят основите на международната организация по ФРМ.

Международният ден на ФРМ се обявява и във връзка с приетата историческа Резолюция на СЗО относно „Укрепване на рехабилитацията в здравните системи“, чиято основна цел е да интегрира рехабилитацията в здравните системи по света, като по този начин да се подобри благосъстоянието и социално-икономическото участие на нуждаещите се. Международният ден е възможност за повишаване на осведомеността за огромното въздействие, което физикалната и рехабилитационната медицина има върху хората по света със здравословни проблеми, които изпитват увреждане или има вероятност да получат увреждане.

Стремежът е тази важна дата да послужи като инструмент за обучение на обществеността в същността и целите на ФРМ и за мобилизиране на политическата воля и ангажираност на правителствата и институциите. Денят предлага шанс на всички специалисти по ФРМ да  популяризират работа си и това, което още трябва да се направи, за да стане достъпът до ФРМ реалност за хората по света.

Честит празник, скъпи колеги!

Председател на АФРМ

Доц. д-р Искра Такева, дм