Първа Национална Конференция по Вертебрология се органиира от Медицински Център Павел Баня EООД с подкрепата на Асоциация по физикална медицина и рехабилитация.

Уважаеми Дами и Господа,

Имаме удоволствието да Ви информираме за едно доста значимо предстоящо научно събитие – ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЕРТЕБРОЛОГИЯ, която ще се проведе от

26-ти до 28-ми януари 2024 г., в  хотел „АТМОСФЕРА“, Павел Баня.

Въпреки напредналото си еволюционно развитие, гръбначният стълб на човека си остава все още филогенетично твърде неспокойна зона. Творецът, Великият архитект на Вселената, вертикализирал гръбначния стълб, го е създал да търпи динамични, а не статични натоварвания, което обуславя двойноесобразната му форма. Хиподинамията в съвременния бит и неестествените условия на обездвижване с часове в принудителна работна поза, все по-голямата автоматизация, компютъризация и усъвършенстване на технологичните процеси, се отразява отрицателно върху гръбначния стълб и поставя Homo Sapiens в своеобразен „еволюционен стрес“. За гръбначния стълб и неговите заболявания е писано много, но различните медицински специалности разглеждат заболяванията му по-различен начин – чрез характерните си специфични методологии и практика.

Все по-нарастващата честота на вертеброгенните заболявания в нашето съвремие ни накара да се опитаме да съберем в ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЕРТЕБРОЛОГИЯ широк кръг медицински специалисти в страната – физиотерапевти, невролози, неврохирурзи, ортопеди, ревматолози, специалисти по образна диагностика, кинезитерапевти, рехабилитатори, медицински сестри и др. за да обменим и обобщим знанията си от различните медицински дисциплини, които са ни необходими в ежедневната лечебна дейност.

На конференцията са поканени членовете на следните партньорски научни дружества и асоциации:

Българска ортопедична и травматологична асоциация „Бойчо Бойчев“;

Българската асоциация на спиналните хирурзи;

Българско дружество по неврология;

Българско дружество по главоболие и болка;

Българско дружество по неврохирургия;

Българско дружество по ревматология;

Българската асоциация по радиология;

Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи.

Сред поканените гост лектори на Конференцията са:

Акад. Проф. Д-р Иван Миланов, дмн

Проф. Д-р Златимир Коларов, дмн

Проф. Д-р Владимир Ставрев, дмн

Проф. д-р Юлия Петрова, дмн

Проф. Д-р Явор Енчев, дмн

Проф. Д-р Вихър Ковачев, дмн

Проф. Д-р Румен Кастелов, дм

Проф. Д-р Милена Станева, дм

Д-р Аделин Иванов, дм

Д-р Весела Стоичкова, дм

Д-р Орлин Филипов, дмн

Д-р Борислав Милев

Д-р Николай Мойнов

Д-р Едвин Васви

Представяме на Вашето внимание повече информация за конференцията:

ОРГАНИЗАТОР: Медицински Център Павел Баня ООД, с подкрепата на Асоциация по физикална медицина и рехабилитация

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

Председател: Д-р Йордан Гечев

 

Членове:

Акад. Проф. Д-р Иван Миланов, дмн

Проф. Д-р Кирил Панайотов, дм

Доц. Галина Мръцкова, дм

Д-р Стоимен Гечев

Д-р Гергана Гечева

Д-р Ченко Чалъков

 

НАУЧЕН КОМИТЕТ:

Председател: Д-р Емил Милушев

Членове:

Проф. Д-р Ивет Колева дмн

Проф. Д-р Кирил Панайотов, дм

Доц. Д-р Асен Алексиев, дмн

Доц. Д-р Христина Миланова, дмн

Доц. Д-р Иван Чавдаров, дм

Доц. Д-р Мая Кръстанова, дм

Доц. Д-р Илия Тодоров, дм

Доц. Д-р Любина Веселинова, дм

 

 

ВАЖНИ ДАТИ:

  • Ранна  регистрация на делегати  в  Конференцията  –  до 8 януари 2024 г.
  • Изпращане на  заглавия и  абстракти  за  доклади  и  постери –  до 12 януари 2024 г.
  • Късна  регистрация на делегати  в  Конференцията  – от 9 до 25 януари 2024 г.
  • Изпращане на  потвърждение към  лекторите за одобрени  доклади  и постери – До 19 януари 2024 г.

 

ТЕМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА: „ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ“

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

 

– ДИАГНОСТИКА

– КОНСЕРВАТИВНА ТЕРАПИЯ

– ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ

– ФИЗИОТЕРАПИЯ И КИНЕЗИТЕРАПИЯ

– ПРОФИЛАКТИКА

– ВАРИА

В приложение изпращаме и вариантите за спонсориране като се надяваме да се включите като спонсор.

Пълната информация за делегати – ще откриете в сайта на Конференцията, раздел ИНФОРМАЦИЯ. За улеснение Ви изпращаме линк – https://vertconf.com/attenders-info.html

За да заявите своето участие като делегат, посетете сайта на конференцията моля използвайте този линкhttps://vertconf.com/registration.html

Повече информация ще откриете на официалния сайт на Конференцията – www.vertconf.com

Като ви благодарим предварително за отделеното време, оставаме на разположение за среща и допълнителни коментари.

С уважение,

Георги Сотиров,

организационен координатор

T.: 0889 546 506

E.:

ПЪРВА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПО ВЕРТЕБРОЛОГИЯ

26 – 28  I  януари  I  2024 г.

www.VERTconf.com