Юбилеен форум  “Пет години Кохрейн рехабилитация – минало, настояще, бъдеще”

13-16.декември 2021